Eesti Omavalitsuse väljaanne Eesti Kirjastus - Tallinn 1943

R

Saateks

Download: ERKA.zip - 4,7 MB (HTML formaadis, 100% koopia siinsest veebilehest)
 

Saateks

Selle raamatu paar kuud tagasi ilmunud teine trükk müüdi väga kiiresti ning nõudmine tema järele pole vaibunud.

Pärast tõsist kaalumist otsustasime kohe välja anda kolmanda trüki, sest huvi raamatu vastu on mitmeti lugupidamist väärt.

Esiteks on väga paljudel eestlastel tugev mälestusseos nii raamatus kirjeldatud sündmustega kui ka raamatu enda esmatrüki köidete ja nende omanike saatusega hilisematel kannatuste aastatel

Teiseks viivad raamatu mitmest peatükist väga olulised juhtlõngad tulevikku.

Noorematel inimestel, kes ise toonaseid sündmusi ei mäleta, on raske õigesti hinnata Venemaa juhtide – praegustegi – visasid kinnitusi, et ENSV moodustamine ja Eesti anastamine oli „igati seaduslik”, kui nad ei tunne üksikasjadeni siin lavastatud ždanovlikku tragikomöödiat. Õigest hinnangust aga oleneb meie riigi staatus ja saatus – nüüd ja tulevikus.

Tuleviku seisukohalt on oluline ka niisuguste poliitiliste ja juriidiliste sammudeni jõudmine, millega tehtaks lõpparve eestlaste kallal julmade inimsusevastaste kuritegude toimepanijatega. Nende aegumatute roimade algust on selles raamatus kirjeldatud üksikasjalikult ja dokumenteeritult; see peaks aitama värskendada meie aastakümneid ähmastatud mälu.

Arvame, et eesti lugeja kõrvaldab natsipropaganda koorukese tõeivalt kergesti – on ta ju harjunud tõde otsima räigemagi vale alt. Selles usus on raamat säilitatud oma aja lapsena. Tehtud on vaid keelelisi pisiparandusi.

 
Aprill 1995
 
  • Kirjastus Mats, Tallinn 1995, 840 lk; 3. trükk; ISBN 9985-51-012-7
  • Eesti rahva kannatuste aasta", I köide. Eesti Omavalitsus / Eesti Kirjastus, Tallinn 1943, 360 lk, 25 000 eksemplari. Sisu: Stalin asub ründamisele; ENSV loomise komöödia; Eesti sõjavägi bolševistliku hävitusaasta keerises; NKVD mõrvarikäed eesti rahva kallal; Küüditamine; Eestlaste osavõtt Eesti vabastamisest Saksa sõjaväe poolt 1941. a.
  • "Eesti rahva kannatuste aasta", II köide. Eesti Omavalitsus / Eesti Kirjastus, Tallinn 1943, 437 lk, 25 000 eks. Sisu: Metsavennad; NKVD hävituspataljonid ja nende hirmuteod Eestis; Rongkäikude ja miitingute lõõg eesti rahva kaelas; Eesti kool bolševikkude võimu all; Teater punasel aastal; Eesti kunst punase hulluse kammitsas; Bolševikkude laastamistöö eesti muusikapõllul; Bolševistlik aasta Eesti põllumajanduses
Tervikliku raamatu allalaadimine: ERKA.zip - 4,7 MB (HTML formaadis, 100% koopia siinsest veebilehest)
 

hhh