Fącεƀ00κî τşεƞşυυrî-r0ƀ0τî ārąρετmîşε τӫӫrîîşτ. Versioon 1.3

Ļîşąτυd νąƞądε κεεƖτε, κυrdî- ją κrεεκą κεεƖε UNICODE τāhεmārκε. ŞεƖƖîşεd τāhεmārgîd 0ƞ νîşυąąƖşεƖτ şąrƞąşεd εεşτî τāhτεdεƖε, κυîd κ00dîƖτ τāîεşτî εrîƞενąd. Τşεƞşυυrîr0ƀ0τ (ĄÎ = ĄrτîfîcîąƖ îƞτεƖƖîgεƞcε) εî şυυdą [νεεƖ] ąrυ şąądą τεκşτîşτ κυî τāhεd 0ƞ ąşεƞdąτυd, îƞîmεşε ąjυ ągą şυυdąƀ.

Tehisintellektile on oluline keel + selle keele alfabeet [koodidena]. Igatahes arvab 'GOOGLE translate' et see on kurdi keel aga tõlkida ta seda ei suuda. Arvatavasti ei suuda ka automaat-tsensuur aru saada, mis seal kirjas on. Tekstis asendatakse: vt. tabelit

Toimib nii suur- kui väiketähtedega. Kirjutate siin teksti valmis. (või "PASTE" kuskilt mujalt), siis nupp [Replace AND Copy to Clipboard] Peale seda saate teha "PASTE" Facebooki kommentaari.


 
txtarea.select(); var selected = (txtarea.value).substring(txtarea.selectionStart, txtarea.selectionEnd); var changed = selected;
	// replace with kurdish, greek and other letters
	changed = changed.replace(/A/g, "Ą");
	changed = changed.replace(/a/g, "ą");
	changed = changed.replace(/B/g, "Β");
	changed = changed.replace(/b/g, "ƀ"); // β
	changed = changed.replace(/E/g, "Ε");
	changed = changed.replace(/e/g, "ε");
	changed = changed.replace(/I/g, "Î");
	changed = changed.replace(/i/g, "î");
	changed = changed.replace(/K/g, "Κ");
	changed = changed.replace(/k/g, "κ");
	changed = changed.replace(/L/g, "Ļ");
	changed = changed.replace(/l/g, "Ɩ");
	changed = changed.replace(/n/g, "ƞ"); // η

	changed = changed.replace(/o/gi, "0");
	changed = changed.replace(/P/g, "Ρ");
	changed = changed.replace(/p/g, "ρ");
	
	changed = changed.replace(/S/g, "Ş");
	changed = changed.replace(/s/g, "ş");
	
	changed = changed.replace(/T/g, "Τ");
	changed = changed.replace(/t/g, "τ");
	changed = changed.replace(/u/g, "υ");
	changed = changed.replace(/v/g, "ν");
	
	changed = changed.replace(/Ä/g, "Ā");
	changed = changed.replace(/ä/g, "ā");
	changed = changed.replace(/Ö/g, "Ӫ");
	changed = changed.replace(/ö/g, "ӫ");
	changed = changed.replace(/Ü/g, "Û");
	changed = changed.replace(/ü/g, "ϋ");